Heyət

cənab Anar Kərimov – Səfir, Daimi Nümayəndə

Ayaz Qocayev – Müşavir

Toğrul Məlikov – Birinci katib

Rəşad Baratlı – İkinci katib

Nigar Gurbanova – Üçüncü katib

Rəsulbəyova Nərminə – Attaşe

Sabir Sadıqov – Maliyyə məsələləri üzrə attaşe

Rəbiyyə Mirzəyeva – Referent