Dialoq, Müxtəliflik və İnkişaf üzrə İpək Yolu Onlayn Platforması