Hər kəs üçün Təhsil üzrə bacarıqların inkişafı: Texniki və Peşə Təhsili və Təlim alt sektoruna Liberiyada dəstək (CapEFA proqramı çərçivəsində)

Layihənin məqsədi. Texniki peşə təhsili və təlim üzrə konsepsiyaların inkişafı və həyata keçirilməsi üçün milli bacarıqlar gücləndiriləcək və dövlət rəsmilərinin cəlb olunması artırılacaq.

Gözlənilən nəticələr

•Texniki Peşə Təhsili və Təlim üzrə siyasətin inkişafı və strateji planlaşdırma gücləndiriləcək; 

•Texniki Peşə Təhsili və Təlim üzrə sistemin planlaşdırılması, monitorinqi və qiymətləndirilməsi təkmilləşdiriləcək;

•İş bazarının analizi üçün analitik alətlərin istifadəsi inkişaf edəcək