Dialoq, Müxtəliflik və İnkişaf üzrə İpək Yolu Onlayn Platforması

Layihənin məqsədi.  İpək yolu boyunca müxtəlif icmalardan insanlar arası əlaqələrin qurulması.

Gözlənilən nəticələr. Ənənəvi sənətkarlıq, ipək əyirmək, Novruz kimi sosial ənənələr və atçılıq kimi idman tədbirləri, İpək yolu boyunca olan davamlı əlaqələr əsasında yaranmışlar. Layihə qeyd edilən ənənələrin gələnlər üçün vacibliyinə diqqəti artıracaq və bu mədəniyyətlər və adətlərin bir birinə əlaqəli olmasını göstərəcək