Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə ilə birgə 2018-ci ildə Bəşəriyyətin Qeyri-Maddi Mədəni İrs üzrə Reprezentativ Siyahıya daxil edilmiş Dədə Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut irsi: dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi exey Kamensky, 2017

Dədə Qorqud/Korkyt Ata/Dede Korkut dastan mədəniyyəti, xalq nağılları və musiqisi şifahi ifadələrlə, mədəniyyət nümunələri ilə, mədəni kodekslərlə və musiqi kompozisiyaları ilə nəsildən nəsilə ötürülən və paylaşılan on iki qəhrəmanlıq əfsanəsinə, hekayəsinə və nağıllarına, eləcə də on üç ənənəvi musiqi kompozisiyasına əsaslanır. Dədə Qorqud hər bir hekayədə əfsanəvi obraz, müdrik şəxs və sözləri, musiqisi və müdrikliyi doğum, nigah və ölümlə əlaqədar olan mütəfəkkir şair kimi çıxış etmişdir. Musiqi kompozisiyalarında səslərin və imitasiyalı səs təsvirlərinin bu xüsusiyyəti daşımasına baxmayaraq, əsas intonasiyalar Qopuz adlanan musiqi alətindən istifadə edərək ifadə edilmişdir (canavar vıyıltısının və ya qu quşunun səsinin təqlidi kimi). Musiqi kompozisiyalarının hamısı onları müşayiət edən epik hekayələrlə qarşılıqlı şəkildə əlaqədardır. Bu ünsür, qəhrəmanlıq, dialoq, fiziki və mənəvi sağlamlıq və birlik, eləcə də hörmət kimi sosial, mədəni və mənəvi dəyərləri əhatə edir və Türkdilli cəmiyyətlərin tarixi və mədəniyyəti haqqında geniş bilikdən ibarətdir. Bu, ailə tədbirlərindən milli və beynəlxalq festivallara qədər müxtəlif hadisələr ilə bağlı cəmiyyət tərəfindən təcrübədən keçirilmiş və qorunub saxlanılmışdır - buna görə də bu, nəsillər arasında bağlılıq yaradan cəmiyyətdə yaxşı kök salmışdır.