2018-ci ildə Təcili Qorunmaya Ehtiyacı olan Qeyri-Maddi Mədəni İrs Siyahısına daxil edilmiş YALLI (Köçəri, Tənzərə), Azərbaycan, Naxçıvanın ənənəvi qrup rəqsləri

Yallı, ənənəvi qrup rəqsləri xüsusilə kollektiv çıxışlara əsaslanan rəqs nümunələridir. Yallı, əsasən dairə, zəncir və ya cərgə şəklində ifa olunur və özündə oyun elementlərini, pantomima (quş və ya digər heyvan imitasiyaları), fiziki məşq və hərəkətləri birləşdirir. Yallı rəqs birliyi müxtəlif bayram və tədbirlərində müstəqil şəkildə və ya planlaşdırılmış qaydada rəqsləri səhnələşdirən təlim keçmiş rəqqaslardan ibarətdir. Yallı rəqsinin bəzi nümunələri mahnı  xarakteri daşıyır və həm kişi, həm də qadınlar tərəfindən həyata keçirilir, digərləri isə yalnız kişilər tərəfindən həyata keçirilir və pastoral oyunları vurağan heyvanların bəzi elementləri ilə təqlid edir. XX əsrin ortalarına qədər, yallı rəqsi geniş şəkildə tətbiq olunmuşdur, lakin bir neçə amillər sonrakı dövlərdə rəqsin tətbiqinin ötürülməsinə təsir göstərmişdir. Bunlara yallının müəyyən növləri üçün ictimai tədbirlərin tədricən itirilməsi, səhnələşdirilmiş çıxışlara üstünlük verilməsi, əmək miqrasiyası və 1980-ci illərin sonları və 1990-cı illərin əvvəllərində baş verən iqtisadi böhranlar kimi xarici amillər, qeyri-rəsmi ötürmədən rəsmi ötürməyə keçid və fərq itkisinə malik rəqslərin əhəmiyyətli dərəcədə sadələşdirilməsi daxildir.